Liên hệ chúng tôi
Rosalyn

Số điện thoại : 13413278032

QC Hồ sơ
Có 3 lần kiểm tra QC trước khi tải, trong khi sản xuất, trước khi chuyển vào kho và trước khi tải. Chúng tôi sẽ không sắp xếp tải nếu hàng hóa không thể vượt qua kiểm tra.

 • Foshan Sdudia Building Materials Co., Ltd
  Tiêu chuẩn:
  Số: 25201605242
  ngày phát hành: 2016-12-20
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: Press - edge floor tiles
  cấp bởi: Inspection And Quarantine Comprehensive Technology Centre Of Foshan Entry - Exit Insprction & Quarantine Bureau
 • Foshan Sdudia Building Materials Co., Ltd
  Tiêu chuẩn:
  Số: WGJ20190035
  ngày phát hành: 2019-03-14
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: Wall tile
  cấp bởi: Zhaoqing Quality Measurement Supervision and Inspection Institute, Guangdong Province