Gạch lát sàn hình chữ nhật

gạch gốm hình chữ nhật, gạch lát sàn hình chữ nhật lớn, gạch phòng tắm hình chữ nhật.